klimatvänlig bakgrund med vindkraftverk

Om ClimateHero

ClimateHero är en snabbväxande impact start-up med uppdraget att begränsa den globala uppvärmningen till 1,5 grader Celsius. Vi strävar efter att uppnå vårt uppdrag genom att hjälpa privatpersoner och företag att:

  • Beräkna utsläppen
  • Banta klimatavtrycket
  • Bidra till klimatomställningen

Vi hjälper våra företagskunder med klimatbokslut, klimatmärkning av produkter och tjänster, samt att engagera medarbetare och kunder i klimatomställningen. Läs mer här.

Vi är baserade i Stockholm, men har hela världen som arbetsplats. Vi förväntar oss dock inte att nå alla världens invånare, utan fokuserar istället på de 10% som genom sin konsumtion (enligt World Inequality Report) orsakar 50 % av våra globala utsläpp. Dessa 10% innefattar de flesta invånarna i västvärlden. Vårt övergripande mål är att påverka 100 miljoner hushåll till klimatsmartare vanor innan 2030.

Hållbart arbete

ClimateHero har hållbarhet i sitt DNA. Vårt uppdrag och vår strategi handlar om hur vi skall avvärja klimathotet (SDG 13 - Climate Action). Det betyder att vår impact för klimatet väger lika tungt som affärsmässiga aspekter i samtliga beslut som tas, och i strategiska mål som eftersträvas.

ClimateHero's arbete med att lösa klimatkrisen har också indirekt positiv påverkan på flera andra globala hållbarhetsmål (SDGs), framför allt:

  • SDG 3 - Good Health
  • SDG 7 - Renewable Energy
  • SDG 11 - Sustainable Cities and Communities
  • SDG 12 - Responsible Consumption and Production
  • SDG 15 - Life on land

Exempelvis får privatpersoner personliga förslag på livsstilsändringar man kan göra för att minska sitt klimatavtryck. Dessa råd kan även ge bättre hälsa (exempelvis äta mindre rött kött) eller bidra till hållbar konsumtion (laga och vårda istället för att köpa nytt).

Förutom att engagera privatpersoner och företag i klimatomställningen arbetar ClimateHero självklart med att följa upp och att minimera klimatpåverkan i vår egen verksamhet. Exempelvis handlar det om att vi främst köper in återbrukad IT-utrustning och har en restriktiv resepolicy, som ej tillåter flygresor. (Läs mer i ClimateHero's klimatrapport nedan).

Vårt hållbarhetsarbete följer ISO 26000, som guidar företag att utöka sitt samhällsansvar och maximera bidraget till en hållbar utveckling. Vi publicerar årligen vår egendeklaration, SIS/TS 2:2021 till SS-EN ISO 26000:2021, som sedan verifieras av en oberoende part (se länkar nedan).

ClimateHero’s vägledande principer för social, miljömässig och ekonomisk hållbarhet är närmare beskrivet i vår Code of Conduct (se länk nedan).

Viktiga dokument:

Våra partners