klimatvänlig bakgrund med vindkraftverk

Pressmeddelanden

2024-04-18

ClimateHero avslöjar svenskarnas klimatlöften: Ett steg mot en grönare framtid när Sveriges Overshoot Day förskjuts och Earth Day inträffar

Sveriges regering har fått svidande kritik av Klimatpolitiska rådet, och nu senast från Naturvårdsverket som menar att Sverige inte kommer att nå de nationella klimatmålen, varken  på kort eller lång sikt, med den politik som förs.

Men den politik som förs avspeglar inte nödvändigtvis de attityder som Sveriges medborgare visar för klimatomställningen,  genom sina konsumtionsval. 

Svenskarna lever och konsumerar som om vi hade fyra jordklot. Vi behöver leva och konsumera inom planetens gränser.

Sveriges Overshoot Day inträffar i år med en betydande förskjutning

För första gången någonsin, syns ett stort trendbrott i svenskarnas ekologiska klimatavtryck. Den 21 april 2024, hela 18 dagar senare jämfört med föregående år, inträffar Sveriges Overshoot Day, dagen då vi lever på ekologisk kredit för resten av året. 

Detta datum skänker en allvarlig reflektion över vårt förbrukningsmönster och dess konsekvenser för miljön. Overshoot Day innebär att vi har levt och förbrukat mer resurser än vad jorden klarar av att återskapa under ett år. 

Om alla i världen hade levt och konsumerat som vi gör i Sverige, skulle vi alltså ha förbrukat jordens resurser redan den 21 april. Det är organisationen Global Footprint Network som står bakom beräkningarna som bygger på det ekologiska fotavtrycket, och när vår globala Overshoot Day 2024 inträffar, kommuniceras den 5 juni. 

Det är en stor utmaning att Svenskarnas ekologiska konsumtionsbudget tagit slut redan i april. Men det är samtidigt  viktigt att beakta de livsstilsändringar som svenska medborgare gör och fira det unika trendbrott som medför att Overshoot Day flyttas 18 dagar framåt.

Över 250 000 har beräknat sitt klimatavtryck och lovat att reducera det

Över 1 miljon hushåll i världen, varav en kvarts miljon svenskar, har beräknat sitt klimatavtryck via ClimateHero. Genom att analysera data från dessa beräkningar har vi identifierat viktiga löften som svenskarna åtagit sig för att minska sina klimatavtryck. Resultaten är hoppfulla: över hälften lovar att börja äta mer vegetariskt, medan en betydande andel planerar att minska sina flygresor inom Europa och ställa om till cirkulär konsumtion.

Insikter från ClimateHeros klimatkalkylator:
 • 30% kommer att minska sina Europaflygningar.
 • 43% åtar sig att minska sitt köttätande och över hälften, 52%, vill börja äta mer vegetariskt.
 • 37% lovar att shoppa mindre och 44% vill handla mer cirkulärt.

Ökad medvetenhet inför Earth Day 2024

Vidare inträffar Earth Day den 22 april, med årets tema "Planet vs. Plastics", som förespråkar vikten i att nå en minskning av plastproduktionen med 60% till år 2040 och strävar mot en framtid helt fri från plast för att främja mänsklig och planetär hälsa.

Det är glädjande att se att många svenskar redan tar steg mot en plastfri framtid. Av de 250 000 svenskar som har beräknat sitt klimatavtryck via ClimateHero har hela 44% valt att plastbanta som ett av sina klimatlöften. Detta visar på en stark och växande medvetenhet om plastens negativa påverkan på vår planet och en vilja att ta aktiva steg för att minska vår plastkonsumtion.

Robert Sabelström, VD och Grundare på ClimateHero, kommenterar: " Vi ser en tydlig trend där fler och fler svenskar tar ansvar för sitt klimatavtryck och aktivt strävar efter att minska det, men det finns även andra anledningar till att Sveriges Overshoot Day förskjutits, t ex den ekonomiska inflationen men även renare energikällor. Än har vi mycket kvar att göra för att öka medvetenheten och skynda på omställningen som är absolut nödvändig".

För mer information, vänligen kontakta:

Alexandra Davidsson
Kommunikationsansvarig
ClimateHero
0730813630
alexandra@climatehero.org

2024-03-28

ClimateHero inleder ett fördjupat partnerskap med We Don't Have Time för klimatbokslut

ClimateHero är en innovativ leverantör av verktyg för att minska koldioxidutsläpp. Hittills har över en miljon hushåll använt ClimateHeros klimatkalkylator för att mäta och minska totalt 2,2 miljoner ton CO2 per år. Detta motsvarar att permanent ta bort 1,5 miljoner dieselbilar från våra vägar.

Sedan 2020 har klimatkalkylatorn även varit en integrerad del av We Don't Have Time, världens största medieplattform för klimataktion. Detta har resulterat i att 22 000 ton koldioxid har minskats av We Don't Have Time-communityn.

ClimateHero och We Don't Have Time expanderar nu sitt partnerskap genom att lansera en tjänst för klimatberäkning och rapportering för företag.

50 000 företag direkt påverkade

Den nya EU-direktivet för hållbarhetsrapportering, Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD), gör det obligatoriskt för stora företag att redovisa sin klimatpåverkan.

Och det här är bara början. Inom bara några år kommer 50 000 företag som har närvaro inom EU att årligen behöva redovisa sin klimatpåverkan. Små och medelstora företag, SME, är ännu inte skyldiga att rapportera enligt CSRD, men många kommer ändå känna sig förpliktigade att göra det.

SME är vanligtvis en del av en större leverantörskedja och kommer behöva beräkna sina utsläpp för att kunna fortsätta bedriva affärer med större företag och konkurrera om nya kontrakt.

Klimatbokslut kommer också att bli en hygienfaktor för SME för att hålla kunderna nöjda, rekrytera ny talang och för offentliga upphandlingar. Detta är anledningen till att ClimateHero och We Don't Have Time nu introducerar en enda plats för klimatberäkning och rapportering.

Kunder äger själva hållbarhetsdatan - inga licensavgifter

ClimateHero erbjuder företag en högkvalitativ klimatboksluts-tjänst, där redovisningen utförs med pedagogiskt stöd av professionella klimatkonsulter, i en beräkningsmodell anpassad för klientens specifika affärslogik. Modellen ger företag ägande av sina klimatberäkningar och ger dem möjlighet att göra uppföljningen för nästa år internt.

Inkluderat i detta erbjudande ingår ett tvåårigt partnerskap hos We Don't Have Time. Detta innebär att företag kommer att kunna kommunicera sitt hållbarhetsarbete på världens största medieplattform för klimatlösningar, vara en del av ett unikt rankningssystem och få omfattande synlighet för sin klimataktion.

Ingmar Rentzhog är grundare och VD för We Don't Have Time, säger: " Vi har provat olika sätt att mäta vårt företags koldioxidavtryck, men ingen har varit tillfredsställande. Automatiserade molntjänster kan vara billiga och snabba, men de är ofta inte tillräckligt detaljerade, och deras användning av standardiserade uppskattningar kan leda till att ditt företag får sämre klimatpoäng på papperet än i verkligheten. ClimateHeros sätt att beräkna ett företags utsläpp resulterar inte bara i mer exakta siffror, utan det ger också en förklaring och förståelse för hela enheten. Detta ger företag värdefulla insikter om hur man ytterligare kan minska sina utsläpp på ett kostnadseffektivt sätt, samtidigt som det underlättar nästa års redovisning och rapportering."

Robert Sabelström, VD och grundare av ClimateHero, tillägger: " Vi är stolta över att kunna erbjuda företag en effektiv och hållbar lösning för deras klimatredovisning. Vår unika modell ger företag ägande av sina klimatberäkningar, samt möjlighet att driva verksamheten mer hållbart, till förmån för både klimatet och företagets varumärke. Men för att driva verklig förändring och inspirera andra att följa efter måste företag också kommunicera sina klimatframsteg. Vårt utökade partnerskap med We Don't Have Time ger våra kunder den perfekta lösningen för denna typ av kommunikation."

PRISER – KLIMATBOKSLUT OCH KOMMUNIKATION

Fast pris - baserat på företagets storlek
- Mikro (< 10 anställda): 4 500 EUR exkl. moms och högst 2 MEUR omsättning
- Små (10-49 anställda): 6 000 EUR exkl. moms och högst 15 MEUR omsättning
- Medel (50-249 anställda): 9 000 EUR exkl. moms och högst 35 MEUR omsättning
- Stora (250-500 anställda): 13 500 EUR exkl. moms och högst 75 MEUR omsättning För ännu större organisationer eller företag med komplexa värdekedjor eller företagsstrukturer görs en skräddarsydd offert. Utsläppsberäkningen och klimatbokslutet blir dina tillgångar att fortsätta arbeta med (inga licensavgifter)

OM CLIMATEHERO

ClimateHero är en snabbt växande impact start-up med uppdraget att hjälpa företag och privatpersoner att beräkna och minska sin miljöpåverkan. Genom en pedagogisk fastpris-klimatbokslutstjänst ger vi företag möjlighet att driva ett mer ansvarsfullt företag och minska sin koldioxidavtryck.

OM WE DON'T HAVE TIME

We Don't Have Time är världens största medieplattform för klimataktion, med uppdraget att demokratisera kunskap om klimatlösningar och inspirera och mobilisera global handling mot en välmående, fossilfri framtid. Med en gemenskap på 100 000 klimatexperter och påverkare i 180 länder och partnerskap med nästan 400 företag, regeringar och civilsamhällets organisationer, We Don't Have Time når 200 miljoner människor varje månad i sociala medier och upp till 10 miljoner dagliga tittare under sina flaggskeppsutsändningar. Med huvudkontor i Stockholm, Sverige, driver We Don't Have Time också kontor i Washington, D.C., och Nairobi, Kenya.

För mer information, kontakta gärna:

Robert Sabelström
Grundare och VD ClimateHero
robert@climatehero.org

Ingmar Rentzhog
Grundare och VD We Don't Have Time
founder@wedonthavetime.org

2024-02-07

VATI of Sweden och ClimateHero ingår partnerskap för att accelerera klimatomställningen och främja hållbarhet

07 februari 2024 - VATI of Sweden och ClimateHero, två framstående aktörer inom klimatomställningen och hållbarhetsområdet, inledde ett givande partnerskap under 2023 för att intensifiera möjligheterna för klimatomställning och främja hållbar affärspraxis.

ClimateHero & Vati pusslar ihop

Partnerskapet sammanför VATI of Swedens expertis inom utbildning och ISO 26000-verifiering med ClimateHeros ledande kunskap inom klimatberäkning och minskning av klimatavtryck. Genom ett nära samarbete har de aktivt testat och validerat varandras tjänster, och insett de konkreta fördelarna som uppstår från samverkan av deras kombinerade kompetens. Tillsammans strävar de efter att utveckla och erbjuda kombinerade lösningar som stödjer företag och organisationer att aktivt minska och beräkna sina klimatavtryck och samtidigt säkerställa ökad transparens och trovärdighet i deras hållbarhetsrapportering.

VATI of Sweden och VERIFY Agency of Sweden har en lång historia av engagemang för hållbarhet och klimatomställning. Genom detta partnerskap positionerar de sig för att erbjuda en bredare och mer heltäckande lösning för företag som strävar efter att ta ett aktivt ansvar för sin miljöpåverkan och bidra till en hållbar framtid.

"Vi är entusiastiska över detta partnerskap med ClimateHero. ClimateHero är en ledande aktör inom klimatomställningen, och vi ser fram emot att dra nytta av deras expertis för att stödja våra kunder i att minska sina klimatavtryck. Tillsammans kan vi göra verklig skillnad för klimatet och bidra till en hållbar framtid", säger Eva Vati, grundare och VD på VATI of Sweden och VERIFY Agency of Sweden.

Robert Sabelström, VD för ClimateHero, delar denna entusiasm: "Vi är lika glada över detta partnerskap. Genom att kombinera våra styrkor kommer vi att kunna erbjuda kraftfulla lösningar som hjälper företag att beräkna och banta sina klimatavtryck, och säkerställa äktheten av bidrag till ökad hållbarhet genom policys och strategier."

Inom ramen för partnerskapet kommer VATI och ClimateHero att samarbeta inom följande områden:

 • Utbildning och stöd: Erbjuda företag och organisationer utbildning och stöd för att integrera hållbarhet i sina affärsstrategier.
 • Klimatberäkning och minskning: Assistera företag och organisationer med att beräkna och minska klimatavtrycket.
 • Verifiering av hållbarhetsarbete: Genom VERIFY Agency, erbjuda företag verifiering av deras hållbarhetsinsatser för ökad transparens och tillförlitlighet.

Detta partnerskap stärker inte bara företagens åtagande för en mer hållbar och ansvarsfull framtid, utan markerar också en viktig milstolpe i ClimateHeros och VATI of Swedens resa mot ökad trovärdighet och transparens.

ClimateHero erhåller ISO 26000-verifiering från VERIFY Agency

ClimateHero har verifierat sin egendeklaration via Verify Agency, och blivit ISO 26000-verifierad. Denna verifikation är baserad på ISO26000, en internationell hållbarhetsstandard som betonar organisationers samhällsansvar inom social, miljömässig och ekonomisk hållbarhet. ISO26000 är känd som en vägledande standard snarare än en kravstandard, vilket innebär att företag inte kan certifiera sig mot den. Istället kan de välja att verifiera sin egendeklaration kopplad till standarden, vilket inkluderar globala hållbarhetsmål. Verifieringen fokuserar på att bekräfta företagets påståenden, såsom hållbarhetsrapporter och egendeklarationer, och skiljer sig från certifiering genom att möjliggöra en tydlig belysning av företagets unika styrkor och hållbarhetsarbete.

Genom att bli verifierade kan verksamheters hållbarhetsarbete redovisas på ett mer transparent och tillförlitligt sätt och man undviker grönmålning. Detta kommer bli allt viktigare för företag i takt med en alltmer reglerad marknad, såsom exempelvis EU:s nya hållbarhetsdirektiv ”Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD).

Robert Sabelström, VD för ClimateHero, kommenterar detta: "ClimateHeros mål är att begränsa jordens uppvärmning till 1,5 grader Celsius, och hållbarhet är en naturlig del av vårt företags DNA. Att vara en förebild och agera hållbart i allt vi gör är vitalt för oss, och därför är det självklart att även få vårt hållbarhetsarbete granskat av en ackrediterad tredje part. Det är en essentiell kvalitetsstämpel, precis likt det vi bidrar med, när vi hjälper andra företag att beräkna och deklarera sin klimatpåverkan. Värdet för vårt partnerskap blir både transparens och tillförlitlighet för våra gemensamma arbetsinsatser."

VATI bolagen beräknar klimatavtrycket med hjälp av ClimateHero

EUs nya lagstiftning för hållbarhetsrapportering ( Corporate Sustainability Reporting Directive) gör det från och med i år obligatoriskt för stora företag att beräkna utsläppen i den egna värdekedja (där direkta såväl som indirekta utsläpp ingår). Detta är viktigt även för små och medelstora företag som vill kunna prioritera det egna klimatarbetet utifrån en heltäckande analys samt kommunicera klimatmål och progress till intressenter på ett transparent och trovärdigt vis. För VATI har det varit viktigt att själva göra denna kartläggning även om bolagets klimatavtryck i dagsläget är litet.

"Vi är glada över att ha kunnat beräkna vårt klimatavtryck med hjälp av ClimateHero. Det ger oss en bra överblick över vår klimatpåverkan och hjälper oss att sätta upp mål för att minska den. Vi är fast beslutna att göra vår del för att bidra till en mer hållbar framtid", säger Eva Vati, grundare och VD på VATI of Sweden.

Beräkningarna är gjorda för år 2022 och omfattar VATI of Sweden Holding AB där koncernbolaget samt VATI of Sweden AB och Verify Agency of Sweden AB ingår.

Om VATI of Sweden & Verify Agency

VATI of Sweden grundades 2019 av Eva Vati och VERIFY Agency of Sweden är dotterbolag som grundades 2021. VATI of Sweden erbjuder utbildning, rådgivning och konsultarbete av hållbarhet till organisationer som vill förbättra sin miljö- och sociala prestanda. 

VERIFY Agency of Sweden är det första företaget i världen som har fått en officiell ackreditering från Swedac för att kontrollera att organisationers hållbarhetspåståenden stämmer överens med internationella standarder och riktlinjer. 

Tillsammans bidrar VATI of Sweden och VERIFY Agency of Sweden till att främja en mer ansvarsfull och transparent affärsverksamhet.

Om Climatehero

ClimateHero är en snabbt växande impact-startup grundat 2018. Företaget fokuserar på att stödja individer och företag i att beräkna och banta sina klimatavtryck, samt att bidra till klimatomställningen utöver den egna reduktionen.

För privatpersoner har ClimateHero en användarvänlig klimatkalkylator och tillgänglighet på flera språk, på så vis strävar ClimateHero efter att hjälpa människor över hela världen att vidta konkreta åtgärder för ett minskat klimatavtryck. 

För företag har ClimateHero ett attraktivt erbjudande att på ett kostnadseffektivt och grundligt sätt ta fram klimatberäkningar och klimatbokslut.

FÖR MEDIEFRÅGOR, KONTAKTA:

Robert Sabelström
VD och Grundare
E-post: robert@climatehero.org
Telefon: +4672-443 19 35

Eva Vati
VD och Grundare
E-post: eva.vati@vatiofsweden.com
Telefon: +46730842065

2023-12-27

ClimateHero firar massiv milstolpe: Har hjälpt 1 miljon hushåll att minska sina klimatutsläpp

Det snabbväxande impact-bolaget ClimateHero tillkännager stolt att över 1 miljon hushåll (varav 220 000 i Sverige) nu har använt ClimateHero’s klimatkalkylator för att mäta och minska sin klimatpåverkan. Hushållen har valt ut klimatlöften som lovar att minska deras sammanräknade klimatpåverkan med  2,1 miljoner ton CO2 per år. Det motsvarar samma utsläppsminskning som uppstår om vi för evigt tar bort 1,4 miljoner dieselbilar från våra vägar.

ClimateHeros klimatkalkylator, tillgänglig på engelska, tyska, spanska och svenska, ger individer över hela världen möjlighet att fatta informerade beslut om sitt koldioxidavtryck och ta meningsfulla steg mot en mer hållbar framtid.

Huvudpunkter

 • 1 miljon användare: ClimateHero har nått en betydande milstolpe där 1 miljon hushåll har beräknat sitt koldioxidavtryck
 • 220 000 svenska hushåll: ClimateHero startades 2018 i Sverige, som fortfarande är en betydande marknad med 220 000 anslutna hushåll.
 • 2,1 miljoner ton CO2-minskning: Användare åtar sig gemensamt att årligen minska CO2-utsläppen med 2,1 miljoner ton CO2e, vilket bidrar betydande till klimatomställningen.
 • Motsvarande att ta bort 1,4 miljoner dieselbilar: Den uppnådda skalan av CO2-minskningen motsvarar att ta bort 1,4 miljoner dieselbilar från våra vägar.
 • Mångspråkig plattform: ClimateHeros kalkylator är tillgänglig för användare globalt och erbjuder språkalternativ på engelska, tyska, spanska och svenska. Under 2024 kommer ClimateHero även att släppas på Franska, Italienska och Portugisiska.

"Vi är glada att nå denna milstolpe och bevittna den samlade påverkan våra användare gör i kampen mot klimatförändringar," säger Robert Sabelström, grundare och VD för ClimateHero. "Engagemanget från 1 miljon användare att minska sitt koldioxidavtryck är påtaglig. Tillsammans gör vi verklig skillnad."

Varför hjälper ClimateHero hushållen att klimatbanta? Är det inte företagen eller politikernas ansvar?

Enligt  Exponential Roadmap, ett initiativ backat av Johan Rockström och Christiana Figueres, visar att vi kan klara 1.5 graders målet om vi lyckas halvera jordens klimatutsläpp varje årtionde. 
ClimateHeros syn är att för att få momentum i denna exponentiella omställning krävs det att hela den samhällsekonomiska treenigheten samspelar:

 • Lagstiftare (politiker, myndigheter) - måste korrigera där marknaden misslyckas och sätta spelregler som stimulerar klimatsmarta lösningar och straffar miljöförstöring.
 • ​Producenter (företag och offentlig sektor) - behöver ta ansvar för de klimatutsläpp som deras produkter och tjänster orsakar och ställa om till fossilfria lösningar. Vidare behöver de göra vad de kan för påverka deras intressenter (leverantörer, kunder, partners etc.)
 • Konsumenter (du och jag) – behöver banta våra klimatavtryck genom livsstilsändringar och resolut efterfråga klimatsmarta lösningar (från producenterna) och demokratiskt påverka (lagstiftare) att agera.

Om ClimateHero

ClimateHero är en snabbt växande impact-start up som hjälper individer och företag att beräkna och minska sitt koldioxidavtryck, vilket bidrar positivt till klimatomställningen. Grundat 2018. Med en användarvänlig klimatkalkylator och tillgänglighet på flera språk, befäster ClimateHero människor över hela världen att vidta konkreta åtgärder mot en mer hållbar och miljövänlig livsstil.

För mediefrågor, kontakta:

Robert Sabelström
VD och Grundare

robert@climatehero.org
+4672-443 19 35

2023-12-12

Analys: 2023 blir året då cirkulära julklappar trendar

Den globala kampanjen ‘Circular Monday’ som ägde rum måndagen innan Black Friday, nådde över 4 miljoner i Sverige, alltså hälften av Sveriges vuxna befolkning. Nu, mitt i julhandelns heta fas, visar siffror ett högt intresse för cirkulär konsumtion, här kommer våra bästa tips på julklappar med lågt klimatavtryck.

Cikulära julklappar

Bild av Ylanite Koppens från Pixabay

Över 200 000 hushåll i Sverige har använt ClimateHeros klimatkalkylator för att beräkna och banta sin klimatpåverkan. Av de klimatlöften som hushållen valt ut så är en omställning mot cirkulär konsumtion ett av de vanligaste. Sammanlagt har 43% av hushållen angett att de avser att handla mer second hand, för att minska sin klimatpåverkan.

Samtidigt råder just nu en lågkonjunktur som påverkar mångas plånböcker och möjlighet till gåvor. Att istället välja en cirkulär julklapp, t ex en från second hand, är ofta både plånbokssmart men framförallt klimatsmart.

Den ideella kampanjen Circular Monday, som arrangeras av ClimateHero, engagerade 998 företag, 164 influencers och 106 organisationer från 40 länder, med Sverige, Indien och England som några av de ledande länderna efter USA. Utav de 13 miljoner som exponerades globalt för kampanjen på sociala medier, var 4 miljoner svenskar. Vidare visar siffror från Kairos Future “Framtidsbarometern” att svenskar i ledande positioner har ett tydligt intresse för cirkulär ekonomi och hållbara julklappar. Över hälften av svenska chefer kan tänka sig att ge bort cirkulära julklappar

Intresset för cirkulär ekonomi och konsumtion är alltså ganska stort.

Varför är en cirkulär julklapp att föredra?

En cirkulär julklapp är en sådan som inte är nyproducerad, och därmed inte tär på jordens redan begränsade resurser.  Redan den 2 augusti inträffade jordens “Overshoot Day”, dagen då vår planet  inte längre klarar av att återskapa de förnybara resurser som krävs för det vi konsumerar och producerar.  Sveriges overshoot day inträffade redan den 3 april. Med andra ord kan man säga att vi lever på kredit av våra förnybara resurser. 

Om vi väljer att ge och få våra julklappar cirkulärt, betalas detta inte med en kredit som kommer att drabba framtida generationer, utan med en budget vi faktiskt har råd med. Det kan handla om att köpa secondhand, ge bort en tjänst, låna, byta, hyra, ge bort eller få en prenumeration, laga något, upcycla eller remake:a. 

5 exempel på cirkulära klappar svenskarna får under granen i år:

 1. Tid. Ge bort din tid, istället för en pryl. Kan vara något hemlagat, hjälp att fixa något eller kvalitetstid.
 2. Second hand. Välj begagnade leksaker, lego och sällskapsspel är populärt.
 3. Presentkort på reparation eller prenumeration hos olika hyrtjänster, exempelvis kläder, barnkläder, verktyg. 
 4. En tjänst. Klimatavtrycket och resursutnyttjandet av en biofilm, en massage eller en teaterpjäs är betydligt lägre per spenderad krona än en nyproducerad fysisk gåva.
 5. Ett bidrag eller gåva till en välgörenhetsorganisation, till exempel klimatkompensation.  

“Inför årets julfest är det extra roligt att se att intresset och inställningen till cirkulär ekonomi och konsumtion är starkt. Kanske är det en effekt från det ekonomiska läget, oavsett så går vi åt rätt håll. Faktum är att vi  sparar en markant del av CO2-avtrycket om vi väljer en cirkulär julklapp istället för en nyproducerad. För mig är valet väldigt enkelt - en gåva till dig, mig, planeten och vår framtid. En jul med gott samvete, den bästa huvudkudden.“ säger Alexandra Davidsson, medgrundare av Circular Monday och ClimateHero

För ytterligare information och förfrågningar, vänligen kontakta:

Alexandra Davidsson
Medgrundare av #circularmonday & ClimateHero
alexandra@climatehero.org 
+46730813630

Om ClimateHero

ClimateHero är en snabbväxande impact start-up som hjälper privatpersoner och företag att beräkna och banta sin klimatpåverkan, samt att bidra positivt till klimatomställningen.  Grundat 2018.

Om Circular Monday

Circular Monday grundades 2017. Kampanjen spreds globalt år 2019. 2020 bytte kampanjen namn från White Monday till Circular Monday. I mars 2022 övertog Alexandra Davidsson ledarskapet för den ideella kampanjen, och sedan september 2023 drivs den genom ClimateHero. Kampanjen äger rum varje år på måndagen innan Black Friday, och i år var det den 20 november.

Om Kairos Future

Kairos Future är en strategisk innovationskonsult som hjälper företag och organisationer att förstå och forma framtiden. Genom att kombinera djupgående kunskap om samhällsutveckling och affärsförståelse skapar Kairos Future möjligheter och strategier för hållbar tillväxt.

Undersökningen “Framtidsbarometern” fokuserade på hållbarhetsarbetet inom både privat och offentlig sektor, visar att trots att mer än hälften av alla organisationer diskuterar hållbarhetsfrågor har bara 40% en hållbarhetsstrategi, och målen för hållbarhetsarbetet är inte klart definierade för en tredjedel.

2023-12-05

12% av tjänsteföretags totala utsläpp kommer ifrån IT-hanteringen

En betydande del av företagsutsläppen kommer från IT-hanteringen. Det slår Inrego fast i en ny kartläggning av svenska tjänsteföretags totala utsläpp i en studie gjord av Climatehero.


Utsläppen från IT kan vara större än många tror. I en studie gjord av ClimateHero på uppdrag av Inrego har utsläppen från svenska tjänsteföretag kartlagts. Syftet med studien var att förstå IT-hårdvarans andel av det totala klimatavtrycket. I rapporten framgår att mellan 3–33% av tjänsteföretags totala utsläpp kommer från inköp av IT-hårdvara, med ett generellt snitt på 12%.

"Rekonditionerat är oslagbart – både prismässigt och för planeten. Här ser vi att nyinköp av IT är en skrämmande hög utsläppsfaktor bland svenska tjänsteföretag idag" säger Sebastian Holmström, hållbarhetschef på Inrego.

Varje medarbetare beräknas ha ett totalt klimatavtryck på i snitt 1,9 ton C02e per år. Tjänsteresor och pendlingsresor står för drygt ett ton och 235 kg beräknas komma från inköpt IT-utrustning. Om samtliga datorer, skärmar och mobiler skulle köpas in rekonditionerat snarare än nyproducerat så landar det genomsnittliga klimatavtrycket per medarbetare och år i stället på 17 kg för IT hårdvaran.

"Trenden med färre tjänsteresor och mer hybridarbete skapar goda förutsättningar för att sänka stora delar av tjänsteföretagens klimatavtryck. Om detta kombineras med andra åtgärder såsom att återbruka, och köpa rekonditionerad IT-hårdvara, kommer många tjänsteföretag kunna uppnå ett klimatavtryck omkring 0,5 ton CO2 per medarbetare och år [snarare än 1,9 ton]. Det är sammantaget en enorm besparingspotential som kan uppnås här och nu av många företag" säger Emma Stålmarck, affärsområdesansvarig för B2B på ClimateHero.

Om Rapporten och ClimateHero

ClimateHero hjälper företag och privatpersoner minska sitt klimatavtryck baserat på det uppmätta nuläget. I arbetet med rapporten har siffror från offentliga källor såsom SCB och Energimyndigheten använts i den utsträckning det funnits relevant data. Dessa data har sedan kompletterats och jämförts med ClimateHeros kunddata från tjänsteföretag.

Om Inrego

Inrego erbjuder världsledande cirkulära IT-lösningar till hållbara företag och organisationer. Företaget köper använd IT-utrustning från både företag och offentlig sektor, säkerhetsraderar, rekonditionerar och säljer vidare. Företaget, som varit i branschen sedan 1995, ger i år nytt liv till omkring en halv miljon IT-produkter tack vare företag och organisationer som väljer att sälja sina använda produkter och köpa återanvänt.

2023-11-10

Circular Monday utmanar Black Friday för att nå klimatmålen

Den 20 november är det Circular Monday. En global kampanj som för sjunde året i rad sätter fokus på cirkulär konsumtion och gör det enkelt för konsumenten att bli en “cirkulent”, en nödvändig omställning för att klara nettonollutsläpp. I den deltar över 1200 företag, organisationer och influencers från mer än 30 länder. 

Circular Monday

Circular Monday har under åren kallats “en motreaktion till Black Friday”, men fungerar snarare som en lösning på den överkonsumtion av nyproducerade prylar som Black Friday ofta resulterar i. Circular Monday gör det lätt för gemene man att hitta alternativ på varor och tjänster som inte tär på jordens begränsade resurser. 

- “Enligt Oxfam, så orsakas 50% av jordens klimatutsläpp av bara 10% av världens befolkning. Det är den rikaste delen, som du, jag och i princip alla i Västvärlden tillhör som har en bostad och en månadsinkomst. För att klara av klimatomställningen behöver vi gå från att vara konsumenter till att bli ”cirkulenter”, och få ner våra konsumtionsbaserade utsläpp rejält. Circular Monday förenklar inte bara detta, utan hjälper även till att balansera den ”köphets” som vi matas med inför Black Friday och den stundande julhandeln. Därför har ClimateHero valt att arrangera #CircularMonday-kampanjen globalt, för utan ett skifte från linjär till cirkulär konsumtion kan vi inte lösa klimatkrisen", säger Robert Sabelström, grundare och VD, ClimateHero

Globalt sett har världen gått från att vara 9,1% cirkulär under 2018 till att i år endast vara 7,2% cirkulär. Samtidigt vet vi att cirkulär ekonomi är en viktig nyckel för att nå nettonollutsläpp till 2045. Enligt “Carbon Law” från Exponential Roadmap Initiative behövs en första halvering av våra klimatutsläpp senast 2030, för att sedan fortsätta halveras varje årtionde.

- “ Tittar man på Sveriges siffror i Circularity Gap Report ser vi att vi endast är 3,4% cirkulära. Vi behöver inte fler shoppingdagar som främjar överkonsumtion av saker vi inte behöver, vi behöver dock sprida kunskap och göra det lätt att hitta till alla de roliga och fantastiska cirkulära alternativ som finns där ute. Därför väljer Cradlenet att vara med och driva Circular Monday”, säger Elin Bergman, COO, Cradlenet

Circular Monday: En kampanj som växt till en global rörelse

Circular Monday grundades 2017 av Henning Gillberg i Malmö. Kort därefter medgrundade Alexandra Davidsson kampanjen, som delvis drivit den via organisationen Medveten Konsumtion. Från 2023 arrangeras kampanjen via ClimateHero, en impact start up som Alexandra Davidsson medgrundat. 

I kampanjens databas samlas över 1200 medverkande företag, organisationer och influencers från över 30 länder, där flera erbjuder cirkulära prova på-rabatter på återanvända varor, hyr- & delningstjänster och lagningar. En konsumtion som helt enkelt inte kräver något nytt råmaterial eller resulterar i något avfall. 

En konsumtion som inte resulterar i något avfall är ett viktigt steg för att nå globala hållbarhetsmål. Faktum är att Parisavtalet handlar om att reglera territoriella utsläpp och att ingen regering hittills satt skarpa mål för att minska de konsumtionsbaserade utsläppen. Det går att konsumera hur mycket produkter som helst så länge dessa inte producerats inom landets gränser. Samtidigt går det att flyga internationellt i obegränsad utsträckning eftersom inte heller detta ligger innanför de territoriella utsläpp som regleras.

Därför är återbruk framtiden. En rapport från thredUP visar att återbruksmarknaden växer fem gånger snabbare än den linjära i många marknader nu. Samtidigt blir allt fler medvetna om att just produktionen av nya produkter står för majoriteten av klimatutsläppen under en produkts livscykel. Färska siffror från Inrego visar att en återbrukad IT-produkt har så mycket som 85% lägre klimatavtryck än en ny. En cirkulär ekonomi behöver främjas, där förlängda livscykler och återanvändning blir normen

ThredUp resale report 2023

- ”Att ställa om till en cirkulär ekonomi innebär enorma affärsmöjligheter, och är samtidigt ett billigt och effektivt sätt att snabbt minska våra klimatutsläpp. Enligt en färsk analys från Summa Equity skulle 1,4 procent av EU:s BNP räcka för att ställa om hela Europa till en cirkulär ekonomi. Då skulle vi samtidigt minska våra utsläpp med 55 procent och bli 80 procent självförsörjande på material. Det är en no-brainer, så vad väntar vi på?”, säger Ingmar Rentzhog, VD och grundare, We Don’t Have Time

Fakta-box

 • Grundades 2017 i Malmö av Henning Gillberg och Repamera. 
 • Medgrundades av Alexandra Davidsson 2018.
 • 2019 spreds kampanjen globalt, från Kenya till Kanada.
 • Under 2020 bytte kampanjen namn från White Monday till Circular Monday
 • Vid Hennings bortgång mars 2022 efterlämnades kampanjen till Alexandra.
 • Från 2023 arrangeras kampanjen av ClimateHero, en impact start-up som Alexandra Davidsson medgrundat. 
 • Inträffar alltid måndagen innan Black Friday. I år är det den 20 november.
 • Instagram @circularmonday
 • Webbsida: www.circularmonday.com 
 • Assets / bilder: https://www.circularmonday.com/the-day

Presskontakt

Alexandra Davidsson, Co-founder Circular Monday & ClimateHero, 0730813630, hello@circularmonday.com